قلب اسیر

105 * 45 * 38 cm

1394

برنز و فولاد ضد زنگ

انسان موجودی است با خمیره الهی . ولی در غیاب تفکر ، عقلانیت و مسئولیت پزیری ، انسان به کالبدی حیوانی مبدل می شود . که زمینه تسخیر وجودش را توسط شیطان فراهم می کند . مسیر منتهی به ناکجا آباد