ویولن

227 * 116 * 70 cm

1396

3+AP Stainless steel

اختیار خصیصه ای نهادینه در ابنای بشر است . اختیار منجر به استقلال می شود. این اثر در واقع استعاره ایی است از ساز خود نوازی که با تسلط بر ریتم (استقلال) موسیقی (زندگی) خود را می نوازد